บัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์

The Plant 71 กิ่งแก้ว เทพารักษ์

Townhouse, #82

details

Overview

location 69/22 ต.สามเรือน องบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

Purpose:   Sale  

Type:   Apartment  

Zip code: 13160

Area:   น้อยกว่า 50 ตรว.  

Energy efficiency:   -  

Ownership:   Agent  

Views Counter: 800

 Print version

Energy efficient

Not subject Energy Performance European


Not subject Gas European

property location


Image Gallery


Facebook comments


Overview

location 69/22 ต.สามเรือน องบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

Purpose:   Sale  

Type:   Apartment  

Zip code: 13160

Area:   น้อยกว่า 50 ตรว.  

Energy efficiency:   -  

Ownership:   Agent  

Views Counter: 800

 Print version

owner

Inquiry formSponsor